Postbox 365 AB

Hyresvillkor!


§1. Postbox 365 ansvarar inte för Posten AB, Citymail AB eller annan postdistributörs förkommen post. Postbox 365 ansvarar heller inte för förändringar i adressen.


§2. Post adresserad C/O till  en hyrestagare kommer att returneras till avsändaren. All form av uthyrning av postboxen i andra hand leder till omedelbar uppsägning av hyresavtalet.


   §3. Det är under inga omständigheter tillåtet att använda Postbox 365:s postboxar som en folkbokföringsadress.


§4. Postbox 365  ansvarar inte för innehållet i postboxarna från hyrestagaren


§5. Postbox 365 tar ej ansvar för hyrestagarens egendom i postboxen vid inbrott, brand eller vattenskada på Postbox 365 lokal.


§6. Hyrestagaren deponerar 250 kronor för en nyckel till postboxen. Önskas fler nycklar tillkommer en kostnad om 250 kronor.  Postbox 365 återbetalar depositionen när nyckeln är återlämnad innan eller vid hyresperiodens utgång.


§7. Hyrestagaren ansvarar för att adressera inkommande post till Hyrestagaren enligt nedan:

Hyrestagarens namn

Postbox nr XXX

214 28 Malmö


§8. Postboxen får endast användas för förvaring av post. Hyrestagaren har ingen rätt att utnyttja postboxen för andra ändamål. Brott mot detta resulterar i omedelbar uppsägning av kontraktet. Hyresavgiften återbetalas ej.


§9. Hyrestagaren garanterar Postbox 365 att genom nyttjande av postboxen inte bryta mot svensk lag.

I händelse av att detta ändå sker förbehåller sig Postbox 365 rätten att avsluta hyresperioden omedelbart.

Hyresavgiften återbetalas ej.§10. För att förlänga Hyresperioden betalar hyrestagaren av Postbox 365 utsänd faktura 30 dagar före hyresperiodens utgång.


  §11. Uppsägning. I de fall Hyrestagaren inte önskar förlänga hyresperioden görs ingen betalning. En utebliven betalning uppfattar Postbox 365 som en uppsägning när hyresperioden är slut. Det är hyrestagarens ansvar innan hyresperioden slut att ändra sin adress, Postbox 365 erbjuder ingen eftersändning efter hyresperiodens slut. Svensk adressändring kan ej heller utföra detta.


  §12. Efter avslutad hyresperiod kommer Postbox 365 att returnera all inkommande post till avsändaren.


   

§13. Kunden godkänner detta avtal genom skriva under med sin namnteckning.

Frågor och Svar


Kan man folkbokföra sig på en postbox?

Ingen seriös uthyrare av postboxar tillhandahåller adresser för att folkbokföra sig på. Vi hjälper dig att få kontroll över din post oavsett var du bor genom att du anmäler din nya boxadress som din särskilda postadress.


Kan jag sända någon annan att hämta min post?

Ja, om personen känner till ditt boxnummer och har nycklar till din postbox.


Lämnas uppgifter ut till myndigheter?

Nej! Postbox 365 delar inte med sig att uppgifter kring kundengagemang till myndigheter eller andra register. Undantaget vid beslut av åklagare då vi tvingas lämna ut dagsaktuella uppgifter.


Hur många nycklar får man till postboxen?

För en nyckel deponerar man 250:- ytterligare nycklar kostar 250:-/st.


Vad händer med post som kommer till min box efter avslutad hyresperiod?

Den posten returneras till avsändaren.


Varför skaffa sig en postbox?

 •  Anonym identitet
 •  Skiljsmässa
 •  Hemlöshet
 •  Kärleksbrev
 •  Bor utomlands
 •  Inneboende
 •  Kontakt med myndigheter

Vilka får skaffa sej en postbox?

 •  Alla som vill ha en postbox
 •  Privatpersoner
 •  Företag
 •  Föreningar
 •  Organisationer